پروژه های در حال ساخت توسط خیرین سلامت و توانبخشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


1-ساخت درمانگاه 200 تختخوابی در بیمارستان روانپزشکی رازی توسط خیر محترم حاج آقا لطیفی      

*شروع ساخت 1388 شمسی

*میزان پیشرفت :بالای 80 درصد

*امکانات  حدود 10 هزار مترمربع

*هزینه انجام شده تاکنون :15 میلیارد تومان

2-پروژه در حال اتمام درمانگاه عمومی بنیاد خیریه نظام مافی

*شروع ساخت 1387 شمسی

*میزان پیشرفت 98 در صد

*امکانات 6 هزار متر مربع

*هزینه انجام شده تاکنون :

*9 میلیارد تومان

*ظرفیت قابل پذیرش: 150تخت

   دانلود فایل : نیازها و تجهیزات مورد احتیاج مراکز دانشگاه           حجم فایل 247 KB
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences