اقدام انسان دوستانه گروه ارتز و پرتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

در یک اقدام انسان دوستانه گروه ارتز و پرتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ارتز های خود را به موسسه خیریه کهریزک اهداء نمودنند

 

گروه ارتز و پرتز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در یک اقدام انسان دوستانه ارتز های ساخته شده توسط دانشجویان را  طی ترم های

گذشته در کلاسهای عملی با اندکی تغییرات توسط اساتید گرانقدر گروه بنحوی بازسازی نمودند که بتوانند نیازمندان از آن بهرمند گردند لذا با هماهنگی های بعمل آمده با  ریاست محترم دانشگاه ترتیبی اتخاذ گردید که لوازم در اختیار موسسه خیریه کهریزک قرار گرفت.

 

چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٨ - ١٢:٠٢ / شماره خبر: ١٦١٧٦ /  تعداد نمابش : 220


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences