دیدار معاون اجتماعی و همکاران با رئیس محترم دانشگاه

در حضور رئیس محترم دانشگاه برنامه های عملیاتی سال 98 معاونت تشریح گردید

 

دوشنبه ٤ شهريور ١٣٩٨ - ١١:١٦ / شماره خبر: ١٤٩٥٨ /  تعداد نمابش : 278


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences