اولین مجمع موسسین خیریه مهرآیین توانبخشی بیمارستان توانبخشی رفیده برگزار گردید.

در روز چهارشنبه 98/2/4 اولین مجمع موسسین خیریه مهرآیین توانبخشی بیمارستان توانبخشی رفیده برگزار گردید

به همین منظور برای انتخاب وظایف هیأت رئیسه و امضای صورتجلسه،  اولین جلسه هیأت مؤسسین خیریه مهرآئین توانبخشی برگزار گردید، در این جلسه دکتر حمیدرضا خرم خورشید عضو هیدت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر فریدون لایقی رئیس بیمارستان توانبخشی رفیده ، دکتر ساعد پور مطهری خیر محترم، سید مهدی محسن زاده مدیر بیمارستان، محمد اندرزی رئیس اداره بودجه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، نادر دادجو کارشناس مشارکت های مردمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، نازنین روستا مسئول مشارکت های مردمی بیمارستان حضور داشتند.

 

يکشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٩٨ - ٠٩:٤١ / شماره خبر: ١٤١٦٥ /  تعداد نمابش : 307


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences