در دیدار رئیس دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی دانشگاه با مسئول روابط عمومی کار درمانی ایران صورت گرفت

در این دیدار که صبح روزیکشنبه مورخ 24/04/97در محل دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی دانشگاه صورت گرفت سرکار خانم دهقان گزارشی از وضعیت انجمن های کاردرمانی درکل کشور ارایه داد

در این دیدار که صبح روزیکشنبه مورخ 24/04/97در محل دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی دانشگاه صورت گرفت سرکار خانم دهقان گزارشی از وضعیت انجمن های کاردرمانی درکل کشور ارایه داد ،ایشان اعلام کردند انجمن علمی کاردرمانی ایران با 3000عضو به ثبت رسانده تقریبا  در کلیه استانهای کشوردارای شعبه بوده و فعالیت دارد. همچنین در فعالیتهای جهادی و خیریه با وزارت بهداشت در زمینه تاسیس مراکز جامع توانبخشی در مناطق محروم فعالیت می کند .در این دیدارآقای دکترتوکلی ضمن استقبال از فعالیتهای انجمن کاردرمانی ایران خواستار توسعه فعالیت های تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه با این انجمن گردید، و حمایت همه جانبه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را از فعالیتهای مزبور اعلام نمودند.


 

دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧ - ٠٩:١٨ / شماره خبر: ١٢٢٩٥ /  تعداد نمابش : 340


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences