گردهمایی مدیران و کارشناسان پایش عملیاتی سال 97با حضور ریاست دانشگاه

از مدیران و کارشناسان پایش 97دانشگاه تقدیر بعمل امد

 

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨ - ١٣:٣٢ / شماره خبر: ١٤٦٣٧ /  تعداد نمابش : 60


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences