بازدیدهیئت رئیسه دانشگاه از بیمارستان روانپزشکی رازی و افتتاح دفتر مشارکتهای اجتماعی

xx

xx

 

سه شنبه ١ آبان ١٣٩٧ - ٠٩:٥٣ / شماره خبر: ١٢٨٩٩ /  تعداد نمابش : 26


خروج
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانمعاونت تحقیقات و فناوری

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences